Zdrowie jest najcenniejszym dobrem człowieka. Gdy go zabraknie, niestety każda inna czynność dostarcza wiele trudu i niejednokrotnie cierpień. Jednym z najcięższych ograniczeń są choroby układu oddechowego. Ta dysfunkcja jest o tyle gorsza od pozostałych, ponieważ dostarczanie tlenu do organizmu jest koniecznością, odpowiedzialną za nasze życie. Szczęśliwie postęp medyczny doprowadził świat do możliwości zaopatrzenia organizmu w tlen, gdy ten nie jest do tego zdolny.

Tlenoterapia jest odpowiedzialna za dotlenianie organizmu obarczonego niewydolnością oddechową. Można ją stosować gdy ludzie cierpią na przewlekłe choroby płuc takie jak POChP(przewlekła obturacyjna choroba płuc), astma czy mukowiscydoza. Wcześniej wykonywana była tylko w szpitalach, jednak od niedawna można pozwolić sobie na domowe leczenie. By móc poddać się DLT (domowe leczenie tlenem) trzeba przejść przez proces kwalifikacyjny, ponieważ nie wszystkie schorzenia można leczyć w warunkach domowych. Aby określić czy stan pacjenta spełnia kryteria należy niezwłocznie dostarczyć wyniki badań gazometrii oraz spirometrii lekarzowi, który został oddelegowany z oddziału chorób płuc. Na ich podstawie, oraz w oparciu o RTG klatki piersiowej, EKG i morfologię, specjalista decyduje, czy pacjent kwalifikuje się do domowej tlenoterapii. Trzeba jednak pamiętać, że pomimo wyników istnieją takie sytuacje, które wykluczają możliwość leczenia tlenem w domu. Do przeciwwskazań zalicza się między innymi ciążę, epilepsję, infekcje alergiczne czy terapia immunosupresyjna po transplantacjach.

Gdy już pacjent przejdzie pozytywnie przez kwalifikację, do jego domu zostaje udostępniony nieodpłatnie sprzęt, w postaci koncentratora tlenu. Można również zaopatrzyć się w niego prywatnie, dzięki czemu możemy sprzęt dostosować do swojego trybu życia. Koncentrator jest odpowiedzialny za zagęszczenie tlenu z powietrza w zależności od potrzeb. Dostarcza się go do organizmu przeważnie poprzez kaniule nosowe lub maski. Nie można zapomnieć również o tym, że podczas długiej tlenoterapii wskazane jest zapewnienie odpowiedniego nawilżenia powietrza.

Terapia tlenem posiada wiele zalet wynikających z możliwości stosowania jej w domu. Poza oczywistymi, które dają sposobność leczenia chorób w zaciszu domowym, możemy ją zastosować również w przypadku migren lub przy zaburzeniach snu. Trzeba jednak pamiętać o tym, że tlen jest przede wszystkim lekiem. Należy go stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, ponieważ przedawkowanie tlenu może doprowadzić nie tylko do wystąpienia działań niepożądanych takich jak nudności czy zawroty głowy, ale również do hiperoksji, a to stawia człowieka w bezpośrednim zagrożeniu życia.